STÁŽ ŽIAKOV V PARDUBICIACH, ČESKO, ERASMUS + 2015

Stredná odborná škola sa v roku 2015 zapojila do projektu v rámci programu Erasmus+, v spolupráci s Národnou agentúrou SAAIC. Vypracovali sme projekt, na základe ktorého sa 40 žiakov a 6 pedagógov našej školy zúčastnilo odbornej stáže v zahraničí. Príprava a realizácia projektu boli financované z prostriedkov EU.

Projektu ,,Rozvíjanie odborných zručností v beauty službách“ sa zúčastnili žiaci tretieho a štvrtého ročníka študijného odboru kozmetik, kaderník-vizážista a telová kozmetika, tretieho ročníka učebných odborov kaderník a manikér-pedikér. Jednotlivé stáže sa konali v krajinách Anglicko, Nemecko a Česká republika.
S ČR ďalej v rámci projektov spolupracujeme so Střední prùmyslovou školou chemickou v Pardubiciach. Táto spolupráca sa rozvinula a naši žiaci sa stáže v Padubiciach zúčastnili po tretí krát, rovnako ako žiaci z ich školy u nás. Vedomosti a zručnosti si rozvíjali v školských salónoch, ktoré tak, ako u nás navštevuje široká verejnosť. Táto stáž sa konala v termíne od 4.10. – 17.10.2015 a zúčastnilo sa jej šesť žiakov a jedna majsterka odbornej výchovy.

Projekt Rozvíjanie odborných zručností v beauty službách bol po odbornej stránke zameraný na úpravu a starostlivosť o vlasy, pleť a nechty, s použitím najnovších prípravkov, technológií a prístrojov.
V odbore kaderník a kaderník-vizážista bolo cieľom získať nové vedomosti a zručnosti zamerané najmä na módne strihy a farby, techniky strihania a farbenia, ošetrovanie vlasov, predlžovanie a zahusťovanie vlasov, používanie ekologických prípravkov smerujúcich nielen k ochrane zákazníka , ale aj k ochrane životného prostredia.
V odbore kozmetik bolo cieľom získať nové vedomosti a zručnosti v technikách ošetrovania pleti pomocou prístrojov a prípravkov, ktoré sú šetrné k pleti a majú schopnosť pleť vyživovať a omladzovať.
Cieľom odboru manikér-pedikér bolo získať nové vedomosti a zručnosti zamerané najmä na starostlivosť o ruky a nohy s využitím prístrojovej techniky, starostlivosť a úpravu prírodných nechtov, modelovanie, zdobenie a starostlivosť o umelé nechty.
V odboroch zameraných na starostlivosť o vzhľad človeka prichádzajú novinky na trh veľmi dynamicky, preto boli potreby zamerané najmä na spoznanie nových technológií, materiálov a metód práce, adaptovanie sa v novom pracovnom a životnom prostredí , oboznámenie sa s krajinou, jej kultúrou, rozšírenie a osvojenie si jazykových znalosti. Účastníci stáže využili svoje jazykové a odborné znalosti, ktoré zároveň porovnali s praktikami využívanými v hostiteľských krajinách.

Počas stáže získali žiaci ucelenú a mnohostrannú predstavu o dennom pracovnom režime a organizačných štruktúrach v kaderníckom, kozmetickom a manikérskom remesle v daných krajinách. Prax nadväzovala na praktické a teoretické vedomosti, ktoré žiaci nadobudli v domácej krajine. Pod odborným vedením svojich inštruktorov žiaci prenášali svoje teoretické vedomosti do praxe, oboznámili sa s módnymi trendmi v kaderníckej, kozmetickej a manikérskej profesii a rozvinuli si nápaditosť a kreativitu. Každodennou komunikáciou v češtine si zdokonalili svoje jazykové znalosti.
Všetky skupiny mali v rámci stáže zabezpečené ubytovanie, stravu, dopravu, poistenie i sprevádzajúce osoby, ktoré zároveň vykonávali monitoring. Pred samotnou stážou sa žiaci zúčastňovali jazykovej, odbornej i kultúrnej prípravy, ktorú viedli učitelia nemeckého a anglického jazyka a majstri odbornej výchovy.
V rámci voľného času účastníci stáže navštívili kultúrne a historické pamiatky Pardubíc, Domažlic a Prahy v českej republike.
Odborná stáž splnila svoj účel. Žiaci získali nové skúsenosti, nadobudli nové vedomosti a zručnosti, spoznali nové praktiky, rozšírili svoje jazykové danosti, oboznámili sa s organizáciou a riadením salónov v oblasti beauty služieb v jednotlivých krajinách.
Za úspešné absolvovanie odbornej stáže obdržali dokument Europass mobilita, ktorý zlepšuje transparentnosť kvalifikácií a mobilitu študentov a pracovníkov na európskom pracovnom trhu.

Zapájaním sa do projektov bolo a naďalej je snahou školy vzdelávať, vychovávať a pripravovať mladú generáciu pre trh práce, či už domáci alebo zahraničný. Prioritou je stabilizovať mladú pracovnú silu na domácom pracovnom trhu s uplatnením nadobudnutých skúsenosti zo zahraničia. Podstatným zmyslom zapájania sa do projektov je dodať vzdelávaniu širšiu európsku perspektívu a otvárať horizonty globálneho myslenia a interkultúrneho porozumenia, ktoré možno považovať za cestu vytvárania väčšej slobody vo vzdelávaní.