Erazmus+ Bologna 2019

V dňoch 16. – 23. novembra 2019 sa naše pani učiteľky Simona Ďurigová a Zuzana Popelková zúčastnili medzinárodnej mobility pre pedagogických zamestnancov s názvom „Učenie sa na pracovisku a systém duálneho vzdelávania“ pod záštitou Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Miestom konania bola Boloňa, Taliansko.

Projekt bol zameraný na nadobudnutie a zlepšenie vedomostí a kompetencií súvisiacich s učením sa na pracovisku (WBL) a systémom duálneho vzdelávania, na získanie širšieho povedomia a chápania tohto typu vzdelávania v Európe, ako aj na výmenu príkladov dobrej praxe a skúseností na medzinárodnej úrovni.

Kurzu sa zúčastnili pedagogickí zamestnanci zo Slovenska, Rumunska, Španielska a Belgicka. Súčasťou školenia boli aj praktické workshopy, práca v skupinách, prezentovanie informácií účastníkmi a návšteva škôl a pracovísk – návšteva SOŠ špecializovanej na výučbu v odboroch kuchár-čašník-pekár-cukrár a návšteva hotela.
              Ďakujeme za túto príležitosť!