Projekt Škola škole na tému Summer Festival 2023

V projekte Škola škole v spolupráci so @spsehalova sme sa zamerali na premenu celkového vzhľadu.

Téma premeny je Summer festival 2023. Na premene pracovali žiaci druhého ročníka kaderník-vizážista.