Stáž žiakov v Rige 2019

V dňoch 17.03.-6.04.2019 sa zúčastnilo 14 našich žiakov a dve majsterky odborného výcviku odbornej stáže v obdobnej škola v Rige v Lotyšsku. Stáž sa uskutočnila v rámci mobilitného projektu Erasmus+ v troch programoch a to v kaderníctve, kozmetike a vizážistike. Stáž prebiehala jednak v partnerskej škola Rīgas Stila un modes tehnikums v Rige a tiež prevádzkach miestnych salónov. Žiaci školy mali možnosť sa naučiť nové zručnosti, technológie, spoznať nových ľudí, iné kultúrne a spoločenské prostredie a zdokonaliť sa v jazykových zručnostiach. Komunikačným jazykom bola angličtina.