Aj my sa snažíme s malou mierou pomôcť

Aj naša škola sa snaží aspoň malou mierou pomáhať. Pre Onkologický ústav Sv. Alžbety na Heydukovej ul. a DSS Archa v Bratislave ušila rúška naša dobrá víla hlavná majsterka odborného výcviku Mgr.Vierka Cedulová, a do nemocnice na Kramároch a do Ružinova ušila rúška pani majsterka Ing. Betka Gbelská.
Ďakujeme!