Na hodinách OVY v odbore Umelecký parochniar a maskér sa podrobne venujeme aj dejinám módy.

Keďže je dnes mnoho predstavení a iných vizuálnych diel zasadených do minulosti, dbáme na to, aby žiačky ovládali nie len teóriu, ale aby vedeli aj akým spôsobom sa dané účesy tvoria.

V tomto prípade sme so žiačkami III. Ročníka vytvorili účes, z obdobia renesancie, ktorý nosila Simonetta Vespuci.