Dejiny účesovej tvorby v I.BMP, II.BMP a III.BKP

Na hodinách OVY v odbore Umelecký parochniar a maskér pod vedením majsterky Rabčanovej sa podrobne venujeme aj dejinám módy.

Keďže je dnes mnoho predstavení a iných vizuálnych diel zasadených do minulosti, dbáme na to, aby žiačky ovládali nie len teóriu, ale aby vedeli aj akým spôsobom sa dané účesy tvoria.

Dejinami prechádzame postupne, vďaka čomu môžeme názorne ukázať, aj to, ako sa jednotlivé obdobia navzájom inšpirujú.

V tomto prípade môžeme vidieť dva antické účesy (Grécko a Rím) a účes srdcového tvaru, ktorý bol módny v období Renesancie.