DEŇ ŽUPNÝCH ŠKÔL 2015

Dňa 23.1.2015 sme sa zúčastnili prezentácie a propagácie SOŠ v rámci Dňa župných škôl, ktorý organizoval Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ pre školy v svojej pôsobnosti.

Do akcie bolo zapojených 47 škôl Bratislavského samosprávneho kraja.

Žiačky 4.ročníka študijného odboru kaderník vizážista ukázali zručnosti v úprave vlasov. O študijné a učebné odbory mali záujem žiaci 9. ročníkov ZŠ, výchovný poradcovia ZŠ a tiež rodičia, ktorých sme informovali o možnostiach štúdia na našej SOŠ .

Usporiadaný 3. Ročník „Deň župných škôl“ splnil účel prezentovať a zviditeľňovať našu SOŠ a jej zameranie.