Dobrovoľníctvo a zbierky – jar 2023💚

Naša škola sa pravidelne zapája do dobrovoľníckych aktivít, ktoré organizujú neziskové organizácie po celom Slovensku. Počas uplynulých dvoch mesiacov sa naši žiaci a pedagógovia zapojili do viacerých verejno-prospešných zbierok, kde dobrovoľnícke tímy z celého Slovenska zbierali príspevky do pokladničiek.

Hodina deťom⏰👧🧒
Naša škola sa zapojila do celoslovenskej zbierky Hodina deťom, kde výnos zbierky je určený na pomoc deťom z jednorodičovských rodín, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Zbierku organizuje Nadácia pre deti Slovenska. Náš dobrovoľnícky tím tvorili pani učiteľka Ing. Renáta Peťková a žiačky III.KVA triedy, ktorí vyzbierali krásnych 180 €.

Deň narcisov
Naša škola sa zúčastnila aj najznámejšej slovenskej verejno-prospešnej zbierky Deň narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine. Tím dobrovoľníkov z našej školy tvorili vybraní študenti z triedy II.KVA, aj vďaka ktorým môže naša škola prispieť na tieto dobročinné účely sumou 776,69€.

Deň úsmevu👨‍👩‍👧‍👦
V máji sme zapojili aj do zbierky s názvom Deň úsmevu, ktorú organizuje nadácia Úsmev ako dar. Do tejto zbierky sa ako dobrovoľníčky zapojili žiačky z II.KO a III.KVB. Vďaka sume 249,27€ , ktorá sa im podarila vyzbierať, tak pomohli deťom a rodinám v ich ťažkých životných situáciách.

Modrý gombík🔵
V polovici mája sa uskutočnila zbierka Modrý gombík, ktorá je zastrešená organizáciou Unicef. Žiačky našej školy vyzbierali čiastku 161€, ktoré poputujú na programy podporujúce duševné zdravie detí vo svete aj na Slovensku.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili, či už finančným príspevkom alebo svojím časom a podujali sa na zbieranie príspevkov v uliciach Bratislavy. 😍