Estonian Global Nail Cup 2020

Žiaci školy sa pravidelne zúčastňujú na Nail-Festivale ktorý organizuje Tatjana Skorkina pod názvom Estonian Global Nail Cup.
Aj tento rok sa žiaci mohli 27.11.2020 zúčastniť on-line a podarilo sa im so svojimi kreatívnymi prácami umiestniť na krásnych miestach.
Medzi 70-timi účastníkmi zo 14-tich krajín obstáli naši žiaci naozaj vynikajúco. Žiakov pripravovali pani majsterky odborného výcviku Bronislava Berčačin a Marta Gejdoshova.

Gratulujeme , z úspechov sa veľmi tešíme.

Ocenenia

Ivana Konečná 3.miesto First Plan Image Nails“ Debut

Kitti Juhosová 2.miesto First Plan Image Nails“ Debut

Alex Trenčík 3.miesto First Plan Image Nails“ Debut