Európsky týždeň odborných zručností 2020

V kategórií „Súťaž o najzaujímavejšie podujatia organizované k Európskemu týždňu odborných zručností 2019 na Slovensku“ našej škole bolá udelená tzv. „Honorable Mention“ a neutíchajúcu snahu v sektore OVP, zviditeľňovanie ako odborných zručností, tak i Erasmu+ a venovanie osobitého úsilia príprave žiakov na život.

Viac o súťaži Európskeho týždňa odborných zručností na Slovensku sa dozviete na webstránke: https://bit.ly/2ucM2Uw,
alebo priamo na stránkach Európskej komisie: https://bit.ly/2OpsgMx