Halloween v II.VS

Žiaci majú počas školského roka na hodinách rôzne zadania. Tentokrát sa žiaci na hodinách odborného výcviku v triede II.VS pod vedením pani majsterky Juhásovej venovali vytváraniu masky na tému Halloween.