Hodiny odborného výcviku v III.KO , odbor kozmetik 🧖‍♀️💆