JUVYR 2012

V dňoch od 27.11.2012 do 30.11.2012 sa konala v priestoroch Národného tenisového centra výstava Juvyr 2012. Naša škola sa na výstave zúčastnila ako vystavovateľ a prezentovala ponuku svojich študijných a učebných odborov ukážkami prác žiakov na modeloch a návštevníkoch výstavy.

Náš stánok sa umiestnil na prvom mieste v súťaži o „Najkreatívnejšie tvorivé pracovisko“. V rámci Juvyru 2012 sa konalo aj prvé kolo motivačných odborných súťaží pre žiakov základných škôl a špeciálnych základných škôl. Naša škola bola gestorom dvoch súťaží v líčení a účesovej tvorbe. Téma oboch súťaží bola „Víla Witch“ zúčastnilo sa na nej 15 žiakov základných škôl, ktorí od nás obdržali certifikát a darček. Traja najlepší získali aj medailu, ktorú zabezpečil pre víťazov ŠIOV.

Dňa 30.11.2012 sa konal prvý ročník celoslovenskej súťaže „Najkreatívnejší študent“ pre žiakov Stredných odborných škôl. Súťažilo sa v dvoch kategóriách Nail Art a Účesová tvorba na tému „Snehová kráľovná“. Súťaž usporiadalo Spoločenstvo kaderníkov, kozmetikov, vizážistov, manikérov a pedikérov v spolupráci s našou školou a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Na súťaži sa zúčastnilo 24 žiakov a súťaž bola kladne hodnotená zo strany návštevníkov aj súťažiacich. Naše žiačky Anna Hrotková získala 2.miesto a Naďa Galbová 3.miesto v kategórii Nail Art.