Mladý tvorca 2018

V dňoch 25.-27. apríla 2018 sa naša škola prezentovala na celoslovenskej výstave tvorivosti stredných škôl v Nitre. Naši žiaci predvádzali ukážky prác v jednotlivých odboroch, informovali o možnostiach štúdia a uplatnení absolventov školy v odboroch beauty služieb.