Odborný výcvik – prváci 💇‍♀️

Žiaci prvého ročníka v odbore kaderník sa na praxi učili strihať a pracovať s fénom a kefou. Učili sa robiť základy pre vodovú onduláciu (fúkanú) pod vedením majsterky odborného výcviku Lenky Stránskej.