Odborný výcvik v I.KVB – Valentín a tvorba na kožu

Žiaci na hodinách odborného výcviku využili rôzne techniky líčenia a tvorby na kožu –
použili napríklad latex na kožu, ktorým si vytvorili chrasty, či jazvy.
Niektorí žiaci použili pri líčení aj blížiacu sa valentínsku tématiku 💌