PRAKTICKÁ ČASŤ MATURITNEJ SKÚŠKY 2014

V týždni od 31.3 do 4.4.2014 sa konali na našej škole praktické maturitné skúšky v maturitných triedach odborov kaderník-vizážista, kozmetik, vlasová kozmetika a starostlivosť o ruky a nohy. Maturanti predviedli komplexnú úlohu na vylosovanú tému. Svoje finálne práce žiaci 4.KV predviedli ako súčasť rautu v spolupráci so Súkromnou strednou odbornou školou Gasmo v hoteli Carlton Radisson Blue.