PRAKTICKÉ MATURITNÉ SKÚŠKY 2013

Dňa 9.4. 2013 prebehli praktické maturitné skúšky v štvorročnom odbore kaderník -vizážista. Žiaci vypracovali komplexnú úlohu na vylosovanú tému. Jedna z tém bola aj „Antika“. Svoje finálne práce žiaci predviedli ako súčasť rautu v spolupráci so Súkromnou strednou odbornou školou Gasmo v hoteli Tatra.