Premeny v IV.KVB

Žiačka Adrien Gombaiová z triedy 4KVB na odbornom výcviku pod vedením MOV Gbelskej vyskúšala na modelke Erike Grichovej, ako farba vlasov zmení výzor človeka.