Prezentácia na BSK 2019

Dňa 14.júna 2019 sme mali možnosť sa ako škola prezentovať na pôde zriaďovateľa Bratislavského samosprávneho kraja. V čase pred konaním zastupiteľstva a aj počas zasadania, žiaci školy predviedli poslancom a zamestnancom BSK ukážky zo zručností vizážistiek, kaderníčok či manikérok.