PRÍRODNÁ NEVESTA NITRA 2017

V dňoch od 20. do 21.1.2017 sa Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky zúčastnila na výstavisku v Nitre výstavy Svadobné dni a Beauté. Návštevníci výstavy tu našli všetko pre dokonalú svadbu a tiež trendy svadobného dizajnu na rok 2017 , ktoré budú zamerané na prírodnú krásu. Túto tému si zvolili návrhári, cukrári a aranžéri za nosnú počas celej výstavy Svadobné dni a Beauté 2017. V rámci výstavy bolo množstvo sprievodných akcií a súťaží pre cukrárov, floristov i kaderníkov a vizážistov.
Súťaž Naj nevesta bola aj tento rok na veľmi dobrej úrovni, plná estetiky a v znamení prírodnej krásy. Úlohou súťažiacich bolo vystihnúť prvky na základe názvu témy, ktoré zakomponovali do svojich modelov, a tým ponúkli vlastnú víziu dokonalej nevesty. Svoje kadernícke a vizážistické umenie predstavilo skoro 40 súťažných tímov. Žiaci SOŠ sa prezentovali na súťaži vo všetkých kategóriách a dosiahli veľmi pekné ocenenia:

Téma Prírodná nevesta, make-up

Ocenenia

1.miesto , kategória študent jednotlivec Bianka Kyselová,
žiačka 3.ročníka odbor kaderník-vizážista

2.miesto, tímová práca Mária Habiňáková,
žiačka 2.ročníka odbor kaderník-vizážista
Anna Leštáková,
žiačka 1.ročníka nadstavbového štúdia
starostlivosť o ruky a nohy

1.miesto , kategória dospelý jednotlivec Veronika Porubská,
žiačka 1.ročníka pomaturitného štúdia
odbor kozmetik