Hneď na začiatku tohto školského roka sa nám podarilo zapojiť do spolupráce so skvelým TOLDSTORY STUDIO a vytvoriť jeden netradičný projekt.

Za pomoci odboru Umelecký parochniar a maskér sme oživili postavy z našich dejín Stibora zo Stiboríc – Pána Beckovského hradu a kráľa Žigmunda Luxemburského.

Zadávateľom projektu bol hrad Beckov, kde aj budete môcť naše výtvory v blízkej dobe vidieť.😊