Strapcovanie a hodiny v odbore Umelecký parochniar a maskér

V prvom ročníku sa žiaci v odbore Umelecký parochniar a maskér učia vyrábať príčesky.
Na strapcovacom ráme sa postupným vpletaním vlasov vyrobí strapec, ktorí sa neskôr šije do rôznych tvarov. Každý tvar príčesku má svoje špecifické využitie v účesovej tvorbe.