SÚŤAŽ AUSTRIAN OPEN CUP 2010 LINZ

Otvorené majstrovsvá Rakúska Austrian open cup 2010 v Linzi organizovala 8.3.2010, svetová organizácia Organisation mondiale coiffure (OMC) , ktorá organizuje aj majstrovstvá sveta v účesovej tvorbe v novembri, v Paríži.
Súťaže sa zúčastnili Miroslava Stroková, naša majsterka odborného výcviku v odboroch kaderník a kaderník -vizážista, ktorá súťažila v technickej kategórii ako senior (senior je od 26 rokov) a Polat Elalmis, žiak našej školy ako junior.
Súťažilo sa v „technickej“ kategórii, ktorej súčasťou je denný účes a večerný účes, ktorý vychádza z denného účesu. Česali sa umelé hlavy, nie živé modelky.

Na súťaž sa pripravovali od 3. januára. Kritériá a pravidlá sú veľmi prísne:
Na prípravu denného účesu mali súťažiaci 20 minút, večerného 35 minút. Pred tvor-bou denného účesu porota skontrolovala či sú dostatočne mokré vlasy pri účese na večer po-rota kontrolovala, či sú splnené všetky stanovené kritériá. Príčesky nesmeli byť upravované, vlasy nemohli byť vopred rozčesané z denného účesu, ktorý súťažiaci robili predtým. Denný účes sa musel rozčesať až na pódiu, pred porotou. Pri česaní sa mohli použiť tri príčesky a ozdoby. Ozdoby a príčesky si naši súťažiaci vyrobili vlastnoručne.
Porota hodnotila tvar účesu, čistotu práce, farbu vlasov i celkový dojem. Spomedzi sú-ťažiacich z Talianska, Nemecka, Rakúska či Ameriky porota odmenila Miroslavu Strokovú druhým miestom v kategórii denných účesov, tretím miestom vo večernom účese a v celko-vom hodnotení skončila na striebornej priečke v kategórii kaderníkov – seniorov.

Naši súťažiaci sú momentálne súčasťou osem členného slovenského tímu, ktorý sa pripravuje na majstrovstvá sveta v novembri v Paríži. Trénuje ich zahraničný tréner z Nemecka, pán Wenfied Stemer, ktorý na majstrovstvá trénoval už 3x reprezentantov Nemecka s 3x Ruska.