SÚŤAŽ NAJRETRO NEVESTA NITRA 2014

V dňa 24.1.2014 sa žiaci našej školy, SOŠ, Svätoplukova 2, Bratislava zúčastnili na výstave „Svadba & Beauty“, realizovanej na výstavisku Agrokomplex – Nitra. V rámci tejto výstavy sa konala i súťaž na tému Naj Retro nevesta, na ktorej súťažili i naši žiaci. Intenzívna príprava žiakov a majstrov priniesla svoje ovocie. Na súťaži sa umiestnili žiačky: Andrea Zbudilová z triedy 3.KVA na 1. mieste v kategórii vizážista a Veronika Porubská z triedy 3.KVA na 3. mieste v kategórii vizážista.V kategórii dospelých súťažili naše majsterky odbornej výchovy: Ing. Bronislava Berčačin a Karin Vygodová , ktoré sa umiestnili na 2.mieste. Práce všetkých našich žiakov boli na veľmi dobrej úrovni , nielen tých čo sa umiestnili na popredných miestach.