Súťaž o najkrajšiu Halloweenskú masku

Dňa 27.10.2022 sa na našej škole konala súťaž o najkrajšiu halloweenskú masku, túto akciu organizovala študentská rada na čele s pani učiteľkou Leou Jonášovou.

Učitelia, majsterky aj žiaci mali možnosť hlasovať a určiť, kto získa prvenstvo a vyhrá cenu o najkrajšiu masku. Bodovalo sa pomocou hlasovacích lístkov a tak naše modelky nevynechali ani jednu triedu, aby sa mohli v plnej kráse, či hrôze ukázať celej škole.

Hoci všetky masky boli precízne a jedinečné, tou víťaznou sa mohla stať iba jedna. Najväčší úspech zožala Vládkyňa zla, na ktorej pracovali Michaela Folková, Jarmila Galbová z 3.KVA a Adrián Kántor z 1.KVB. 🏆🥳👏

Blahoželáme víťazom a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť. Tešíme sa na ďalšie podobné akcie. ☺️