Záverečné skušky 2019

Ukážky prác praktickej časti záverečnej skúšky v 3-ročnom učebnom odbore kaderník/kaderníčka.