Kritériá prijímacieho konania pre 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium-externé (večerné) pre školský rok 2024/2025

6446  N  kozmetik/kozmetička
6425 N kaderník-vizážista/kaderníčka-vizážistka

Večerné štúdium sa neotvára !

externé – večerné štúdium  pre školský rok 2024/2025

Štúdium je určené pre absolventov stredných škôl s maturitou

Žiaci budú prijatí do 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia, 6446  N  kozmetik/kozmetička a  6425 N kaderník-vizážista/kaderníčka-vizážistka externé-večerné štúdium  bez prijímacích skúšok

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia:

  1. Uchádzači dosiahli min. 18 rokov veku.
  2. Uchádzači musia byť absolventmi strednej školy s maturitou
  3. Žiaci  budú  prijatí  v  poradí  podľa dosiahnutého  prospechového priemeru  na maturitnom vysvedčení do  počtu prijímaných   žiakov.

Požiadavky na zdravotný stav

Vyžaduje sa dobrý zdravotný stav, vylučujú sa chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích ciest, choroby pohybového aparátu, skolióza ,ploché nohy, nervové choroby. Vylučujú sa poruchy zraku, reči a poškodenie sluchu, epileptické záchvaty, bacilonosičstvo a poruchy imunity voči infekciám.

V školskom roku 2024/2025 večerné štúdium NEOTVÁRAME !
(6446  N  kozmetik/kozmetička , 6425 N kaderník –vizážista/kaderníčka-vizážistka )


Dokument na stiahnutie tu:

<- Späť na prijímacie konanie

Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia, 6446  N  kozmetik a 6425 N kaderník -vizážista externé-večerné štúdium ,  pre školský rok 2024/25 boli prerokované na pedagogickej rade 25.01.2024 a Rade školy 05.02.2024.

Škola je certifikovaná  spoločnosťou IES Londýn s ratingom „BB“- kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni, absolventi školy získavajú celosvetovo uznávaný medzinárodný certifikát vzdelania.