2.kolo prijímacieho konania v šk. roku 2023/2024

Riaditeľka Strednej odbornej školy kaderníctva a vizážistiky rozhodla o konaní 2.kola prijímacieho konania na nenaplnený počet voľných miest prvého ročníka pre školský rok 2023/2024.

V 2.kole prijímacieho konania je možné prijať uchádzačov do učebných odborov 8576 H umelecký parochniar a maskér. Kritériá prijímania sú rovnaké ako v prvom kole. Prijíma sa bez prijímacej skúšky.

Pre ostatné odbory na našej škole sa 2.kolo neotvára.

Prihlášky posielajte poštou alebo cez Edupage na adresu školy najneskôr do 9.6.2023 resp. prijímanie prihlášok je do naplnenia voľných miest.