Kurz barber – 13.12.2019

Ďalší kurz pre úplnú kvalifikáciu Pánsky kaderník-holič (barber) začína 13.12.2019. Momentálne ešte máme voľné miesto.

Bližšie informácie, prihlášky u pani  Mgr. Vierka Cedulová, hlavná majsterka OV, cedulova@beautycare-study.sk ; mob.: 0911 740 366 .