Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania 2023/2024

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia a milí žiaci,
V priloženom dokumente nájdete výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2023/2024.

Všetky rozhodnutia o prijatí a neprijatí spolu s pokynmi sme zasielali poštou zákonným zástupcom na uvedené adresy v prihláškach.
Informáciu o rozhodnutí ste dostali tiež prostredníctvom Edupage.


Riaditeľstvo školy