Informácie k zmene cenníka – školský internát

Upozorňujeme na zmenu cien ubytovania v školskom internáte od 01.januára 2023.
Viac info na webstránke školy v časti Internát

https://www.beautycare-study.sk/skolsky-internat/