Predĺženie ISIC preukazu a objednanie nového preukazu ISIC

Predĺženie ISIC preukazu

ISIC si môžete predĺžiť podľa inštrukcií tu:


Preukaz ISIC si môžete priložiť len na verejných termináloch. Zoznam terminálov tu:

https://www.preukazstudenta.sk/

Ak si zakupujete aj známku (tá nie je povinná), škola vám ju vie vydať posledný augustový týždeň resp. pri nástupe do školy.

Žiaci vyšších ročníkov a prváci, ktorí ešte nemajú preukaz ISIC

Žiaci, ktoré ešte nemáte preukaz ISIC, si môžete objednať preukaz podľa inštrukcií tuCestovanie s ISICom v aplikácii IDS BK