Predĺženie ISIC preukazu a objednanie nového preukazu ISIC

Predĺženie ISIC preukazu

ISIC si môžete predĺžiť podľa inštrukcií tu:


Vzhľadom na práve prebiehajúce rekonštrukčné práce na škole si môžete ISIC priložiť len na verejných termináloch. Zoznam terminálov tu:

https://www.preukazstudenta.sk/

Ak si zakupujete aj známku (tá nie je povinná), škola vám ju vie vydať posledný augustový týždeň resp. pri nástupe do školy.

Žiaci vyšších ročníkov, ktorí ešte nemajú preukaz ISIC

Žiaci, ktoré ešte nemáte preukaz ISIC, si môžete objednať preukaz podľa inštrukcií tuCestovanie s ISICom v aplikácii IDS BK