Rodičovské združenie 21.11.2022

Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské stretnutie dňa 21.11.2022 

Rodičovské združenie bude prebiehať nasledovne:

1. a 2. ročníky denného štúdia prezenčnou formou na SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava, v čase od 16:00 – 17:00 hod.

3. a 4. ročníky denného štúdia konzultáciou, podľa dohody s triednym učiteľom a majstrom odbornej výchovy 

1. a 2. ročníky nadstavbového štúdia konzultáciou, podľa dohody s triednym učiteľom a majstrom odbornej výchovy 

S pozdravom, vedenie školy