Skúšky odbornej spôsobilosti – termíny

Vážení uchádzačí,
Termíny ohľadom skúšok sú nasledovné:

Najbližší termín skúšky je: 29.04.2023
Dátum uzatvorenia prijímanie prihlášok: 24.04.2023

Podrobné informácie nájdete na webe v časti SKúšky odb. spôsobilosti

https://www.beautycare-study.sk/skusky-odbornej-sposobilosti/