Skúšky odbornej spôsobilosti – termíny

Vážení uchádzači,
Termíny ohľadom skúšok sú nasledovné:

Najbližší termín skúšky je:


Ďalší termín skúšky je: 20.04.2024 (doklady je potrebné zaslať najneskôr do 12.04.2024)
08.06.2024 (doklady je potrebné zaslať najneskôr do 03.06.2024)

Komunikácia len cez  mailovú komunikáciu:
skuskyos@beautycare-study.sk
Mgr. Michaela Remšíková


Podrobné informácie nájdete na webe v časti Skúšky odb. spôsobilosti

https://www.beautycare-study.sk/skusky-odbornej-sposobilosti/