Skúšky odbornej spôsobilosti – termíny

Vážení uchádzači,
Termíny ohľadom skúšok sú nasledovné:

Najbližší termín skúšky je:

14.10.2023 (doklady je potrebné zaslať najneskôr do 09.10.2023)
09.12.2023 (doklady je potrebné zaslať najneskôr do 04.12.2023)

Uprednostnite prosím  mailovú komunikáciu:
skuskyos@beautycare-study.sk
Mgr. Michaela Remšíková – 0911 740 366


Podrobné informácie nájdete na webe v časti Skúšky odb. spôsobilosti

https://www.beautycare-study.sk/skusky-odbornej-sposobilosti/