Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/21

Prijatí žiaci na štúdium. Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/21.

Zákonný zástupca obratom zašle škole mailom, poštou alebo osobne prinesie Záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení na štúdium.

Prijatí žiaci:

Ďalšie pokyny: