ZRUŠENÉ – Stretnutie rodičov a pedagógov školy

Vážení rodičia, 

plánované stretnutie rodičov a pedagógov školy na

dňa 24.septembra o 16.00 hod. sa pre zhoršenú epidemiologickú situáciu ruší. 

Aktuálne informácie dostanete cez EduPage a triednych učiteľov, majstrov a vychovávateľov. V prípade potreby sa prosím kontaktujte s pedagógmi cez kontakty na stránke školy. 

Ďakujeme za pochopenie.

Vážení rodičia, 

pozývame Vás na stretnutie rodičov a pedagógov školy dňa 24.septembra o 16.00 hod

Pre prvákov sa uskutočnia triedne aktívy, triedy I.KA, I.BMP, I.KVA, I.KVB, I.KO. Dostanete informácie k organizácii šk. roka, duálnemu vzdelávaniu, ISIC, stravovaniu, ubytovaniu a pod.

Pre ostatné triedy sa uskutočnia konzultačné stretnutia v čase od 16.00-17.00 hod.