KONTAKT

Telefón
+421 911 931 489
+421 2 210 259 10

E-mail
office@beautycare-study.sk

Adresa
Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, Bratislava

Úsek riaditeľky

Ing. Ľubica Hegerová
riaditeľka
mob.: 0911 29 15 41
tel.: 02/2102 5911
hegerova@beautycare-study.sk

Jaroslava Arbetová
asistentka riaditeľky
tel.: 02/2102 5997
office@beautycare-study.sk

Iveta Krčová
archív
tel.: 02/2102 5997
office@beautycare-study.sk

Emina Zamosteanu
študijná referentka
prijímacie skúšky
mob.: 0901 727 444
tel.: 02/2102 5912
zamosteanu@beautycare-study.sk

Ekonomický úsek

Anna Huráková
ekonómka
mob.: 0911 444 653
tel.: 02/2102 5914
hurakova@beautycare-study.sk

Ing. Monika Sarayedarzadeh Tabriz
personálne a mzdové odd. (zamestnanci)
mob.: 0948 070 262
tel.: 02/2102 5913
tabriz@beautycare-study.sk

Helena Pelikánová
pokladňa, sklad materiálu
tel.: 02/2102 5996

Prevádzkový úsek

Ing. Michal Grožaj
prevádzkár
mob.: 0911 453 653
tel.: 02/2102 5915
grozaj@beautycare-study.sk

Teoretické vyučovanie
zborovňa
mob.: 0911 29 15 35
tel.: 02/2102 5916

Mgr. Elena Rybárová
zástupkyňa riaditeľky pre TV
mob.: 0911 29 15 35
tel.: 02/2102 5989
rybarova@beautycare-study.sk

Praktické vyučovanie

Ing. Ľudmila Šlapáková
zástupkyňa riaditeľky pre PV
mob.: 0911 26 16 54
tel.: 02/2102 5994
slapakova@beautycare-study.sk

Kancelária majstrov odbornej výchovy odbor manikér-pedikér
tel.: 02/2102 5995

Mgr. Viera Cedulová
hlavná majsterka OV
mob.: 0911 740 366
tel.: 02/2102 5992
cedulova@beautycare-study.sk

Kancelária majstrov odbornej výchovy odbor kozmetik, manikér-pedikér
tel.: 02/2102 5990

Kancelária majstrov odbornej výchovy odbor kaderník, kaderník-vizážista
tel.: 02/2102 5993

Služby pre verejnosť – telefonické kontakty

Manikérske a pedikérske dielne 2.posch.
0911 93 14 88
02/2102 5991

Kadernícke dielne 2. posch.
0911 93 14 90

Kadernícky salón – prízemie
0911 93 14 91
02/2102 5918

Kozmetický salón 2.posch
0911 93 14 93
02/2102 5919

Školský internát pri SOŠ KaV, Svätoplukova 2, Bratislava

Beata Janotková
vedúca ŠI
mob.: 0911 29 15 40
tel.: 02/2102 5917
janotkova@beautycare-study.sk

Podávanie podnetov – oznamovanie protispoločenskej činnosti podľa zákona č.307/2014 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.410/2015. Podnet je možné podať elektronickou poštou na adresu:
kontrolor@region-bsk.sk alebo poštou na adresu: Úrad BSK, hlavný kontrolór, Sabinovská 16, 821 05 Bratislava.

Na obálke je potrebné upozornenie „Do rúk hlavného kontrolóra“ – Neotvárať