Novinky

Školské salóny počas jesenných prázdnin

Vážení zákazníci, z dôvodu jesenných prázdnin a riaditeľského voľna sú školské salóny od 30.10 – 03.11.2023 zatvorené. Školské salóny budú znova otvorené od 06.novembra v pondelok. Tešíme sa na Vašu návštevu!

Viac

DOD 13. február 2024

Pozývame žiakov, rodičov a výchovných poradcov na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 13. februára od 8:00 - 13:00 posledný vstup o 13:00

Viac

Prijímacie skúšky pre šk. rok 2021/2022 – termíny

Milí uchádzači, pozývame Vás na prijímacie skúšky do 4-ročných študijných odborov kaderník – vizážista a kozmetik, ktoré sa konajú písomne prezenčnou formou z matematiky a slovenského jazyka a literatúry v dňoch : v prvom termíne 3. a 4. mája 2021 v druhom termíne 10. mája 2021

Viac

Prijímacie konanie 2021/2022

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v BeautyCare Study - Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistikyStrednej odbornej škole kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava pre žiakov 9.ročníkov ZŠ na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia nasledovne:

Viac

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2021

Milí kolegovia a žiaci, prajeme vám krásne a pohodové Vianoce, veľa šťastia a zdravia v Novom roku 2021 a čo najskorší návrat do školy a do normálu. Ďakujeme všetkým za celoročnú prácu a snahu a snáď budeme v Novom roku opäť školou, aká má byť.

Viac

Skúšky odbornej spôsobilosti 22.08.2020

Najbližší voľný termín skúšok odbornej spôsobilosti 22.08.2020 od 9.00 hod. Registrácia od 8.15-8.50 hod. Skúšky OS sa uskutočnia pre kvalifikáciu kaderník, vizážista, manikér, pedikér, kozmetik, pánsky kaderník-holič (barbier).

Viac

Oznam pre dochádzajúcich žiakov

V súlade s opatreniami na vzniknutú mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19, žiadame všetkých dochádzajúcich žiakov školy SOŠ kaderníctva a vizážistiky, na Svätoplukovej 2 v Bratislave aby si prišli vziať všetky svoje osobné veci zo šatníkových skriniek.

Viac

Oznam pre všetkých ubytovaných v školskom internáte

Ubytovaní žiaci stredných a vysokých škôl v skolskom internáte a tiež pracujúci, ktorí si chcú vziať osobné veci, učebnice a pod z internátu môžu tak urobiť dňa 17. alebo 18.marca v čase od 12.00 - 20.00 hod. Svoj príchod oznámte vedúcej školského internátu pani Janotkovej na tel.: 0911 291 540.

Viac

Opatrenia v reakcii na koronavírus

V súvislosti s nákazou koronavírom žiadame rodičov a žiakov školy, tiež žiakov ubytovaných na školskom internáte aby v prípade, že sa u niektorého žiaka objaví podozrenie na nákazu novým koronavírom, prípadne sa toto podozrenie potvrdí, bezodkladne informovali školu.

Viac