Novinky

DOD 13. február 2024

Pozývame žiakov, rodičov a výchovných poradcov na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 13. februára od 8:00 - 13:00 posledný vstup o 13:00

Viac

Školské salóny počas jesenných prázdnin

Vážení zákazníci, z dôvodu jesenných prázdnin a riaditeľského voľna sú školské salóny od 30.10 – 03.11.2023 zatvorené. Školské salóny budú znova otvorené od 06.novembra v pondelok. Tešíme sa na Vašu návštevu!

Viac

Prijímacie skúšky pre šk. rok 2021/2022 – termíny

Milí uchádzači, pozývame Vás na prijímacie skúšky do 4-ročných študijných odborov kaderník – vizážista a kozmetik, ktoré sa konajú písomne prezenčnou formou z matematiky a slovenského jazyka a literatúry v dňoch : v prvom termíne 3. a 4. mája 2021 v druhom termíne 10. mája 2021

Viac

Prijímacie konanie 2021/2022

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v BeautyCare Study - Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistikyStrednej odbornej škole kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava pre žiakov 9.ročníkov ZŠ na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia nasledovne:

Viac

Informácie k DOD 2021

Milí deviataci, v školskom roku 2020/21 sa plánované DOD z dôvodu zlej epidemiologickej situácie neuskutočnia. Všetky informácie o škole, štúdiu, kritériá prijímania na štúdium a činnosti školy nájdete na tejto našej novej webstránke.

Viac

Obnovenie prezenčného vyučovania od 12.4.2021 pre končiace ročníky

Od 12.4.2021 sa na základe rozhodnutia ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga obnovuje riadne prezenčné vyučovanie pre končiace ročníky stredných škôl. Vyučovanie bude prebiehať prezenčne podľa aktuálneho rozvrhu pre nepárny týždeň. Žiaci, ktorí sú na OV na prevádzkach, prídu na prax do školy. Žiaci pri príchode sa preukážu platným negatívnym testom. Školské internáty ostávajú zatvorené. Žiaci ubytovaní v školskom internáte ostávajú na dištančnom vzdelávaní, prípadne môžu dochádzať.Rozhodnutie ministra

Viac

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2021

Milí kolegovia a žiaci, prajeme vám krásne a pohodové Vianoce, veľa šťastia a zdravia v Novom roku 2021 a čo najskorší návrat do školy a do normálu. Ďakujeme všetkým za celoročnú prácu a snahu a snáď budeme v Novom roku opäť školou, aká má byť.

Viac

Skúšky odbornej spôsobilosti 22.08.2020

Najbližší voľný termín skúšok odbornej spôsobilosti 22.08.2020 od 9.00 hod. Registrácia od 8.15-8.50 hod. Skúšky OS sa uskutočnia pre kvalifikáciu kaderník, vizážista, manikér, pedikér, kozmetik, pánsky kaderník-holič (barbier).

Viac

Oznam pre dochádzajúcich žiakov

V súlade s opatreniami na vzniknutú mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19, žiadame všetkých dochádzajúcich žiakov školy SOŠ kaderníctva a vizážistiky, na Svätoplukovej 2 v Bratislave aby si prišli vziať všetky svoje osobné veci zo šatníkových skriniek.

Viac

Oznam pre všetkých ubytovaných v školskom internáte

Ubytovaní žiaci stredných a vysokých škôl v skolskom internáte a tiež pracujúci, ktorí si chcú vziať osobné veci, učebnice a pod z internátu môžu tak urobiť dňa 17. alebo 18.marca v čase od 12.00 - 20.00 hod. Svoj príchod oznámte vedúcej školského internátu pani Janotkovej na tel.: 0911 291 540.

Viac

Opatrenia v reakcii na koronavírus

V súvislosti s nákazou koronavírom žiadame rodičov a žiakov školy, tiež žiakov ubytovaných na školskom internáte aby v prípade, že sa u niektorého žiaka objaví podozrenie na nákazu novým koronavírom, prípadne sa toto podozrenie potvrdí, bezodkladne informovali školu.

Viac

Školské salóny v dňoch 9. a 10.3.2020 zatvorené

Školské salóny kaderníctva, kozmetiky, manikúry a pedikúry v dňoch 9.a 10. 3.2020 zatvorené. Dôvodom je aktuálna epidemiologická situácia v oblasti akútnych prenosných respiračných ochorení na území Bratislavského kraja. O znovuotvorení školských salónov budeme priebežne verejnosť informovať.

Viac

Koruna kreativity 2020

Pozývame žiakov základných škôl, rodičov, zamestnávateľov a verejnosť na Otvorené majstrovstvá Európy Koruna kreativity 2020 Open International Championship Of Europe 2020 dňa 4.2.2020 v Bratislave.

Viac

Kurz barber

V mesiaci január začíname ďalší kurz barber ( Pánsky kaderník-holič 350 hod) od 09.01.2020 o 13.00 hod.

Viac

Termín skúšky odbornej spôsobilosti

V mesiaci január sa uskutoční skúška OS v dňa 11.01.2020 od 9.00 hod. Skúšky OS pre kvalifikáciu kaderník, vizážista, manikér, pedikér, kozmetik, pánsky kaderník-holič (barbier).

Viac

Stretnutie rodičov a pedag. zamest. v šk. r. 2019/20

Triedne aktívy 21.11.2019 od 16.00 hod. Vážení rodičia, pozývame Vás na konzultačné stretnutie rodičov a pedagogických zamestnancov v školskom roku 2019/20. Na začiatku prebehne v telocvični voľba rodičov do Rady školy. Potom budú nasledovať konzultácie, ktoré budú prebiehať po 16.00 hod v učebniach podľa rozpisu pre všetky triedy denného štúdia.

Viac

Kurz barber – 13.12.2019

Ďalší kurz pre úplnú kvalifikáciu Pánsky kaderník-holič (barber) začína 13.12.2019. Momentálne ešte máme voľné miesto.

Viac